Raport ESPI nr 8/2014: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. ("ZWZ").

1) Nazwa akcjonariusza: Kino Polska TV S.A.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 933.851
Liczba głosów na ZWZ Spółki: 933.851
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na ZWZ Spółki: 45,83%
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04%


2) Nazwa akcjonariusza: Agora S.A.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 933.851
Liczba głosów na ZWZ Spółki: 933.851
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na ZWZ Spółki: 45,83%
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04%


3) Nazwa akcjonariusza: Total FIZ
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 181.901
Liczba głosów na ZWZ Spółki: 181.901
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na ZWZ Spółki: 8,87%
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 7,99%
 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 30czerwca 2014 r. łącznie reprezentowanych było 2.049.603 akcji Spółki, co stanowi 90,08% w kapitale zakładowym Stopklatka S.A.

Całkowita liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 2.275.246.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 8/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu