Raport EBI nr 33/2014: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") w dniu 30 czerwca 2014 roku wraz z wynikami głosowania.

ZWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7,8,9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Załączniki:

20140630_Tresc_Uchwal_ZWZA_Stopklatka_SA.pdf rozmiar: 220 kB

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 33/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu