Raport EBI nr 28/2014: Raport miesięczny za maj 2014 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za maj 2014 r.

Załącznik:

Raport miesięczny Stopklatka S.A. za maj 2014

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 28/2014


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu