Raport EBI nr 27/2014 (ESPI nr 7/2014): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"):.

• termin ZWZ: 30 czerwca 2014 r., godz. 10:00,
• miejsce ZWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.

Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna :
§ 4 ust 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Załączniki:

ZWZ_Stopklatka_SA_30_06_2014_ogloszenie.pdf

ZWZ_Stopklatka_30_06_2014_projekty_uchwal.pdf

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 27/2014

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 7/2014


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu