Raport EBI nr 26/2014: Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2014 r. na stronach internetowych:

1) Emitenta - www.stopklatka-sa.pl, zakładka: Relacje inwestorskie/Oferta Publiczna,
2) Noble Securities S.A. (Oferujący akcje serii D) - www.noblesecurities.pl, zakładka: Bankowość Inwestycyjna/Emisje Akcji/Aktualne oferty publiczne,

zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Stopklatka S.A. sporządzone w związku z emisją akcji serii D Spółki (zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.04.2014 r.).

Harmonogram Publicznej Oferty akcji serii D Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Załączniki:


Harmonogram_Publicznej_Oferty_akcji_serii_D_Stopklatka_SA .pdf

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 26/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu