Raport ESPI nr 6/2014: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 28 kwietnia 2014 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2014 r.

1) Nazwa akcjonariusza: Kino Polska TV S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 933.851
Liczba głosów na NWZ Spółki: 933.851
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 45,83%
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04%


2) Nazwa akcjonariusza: Agora S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 933.850
Liczba głosów na NWZ Spółki: 933.850
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 45,83%
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 41,04%


3) Nazwa akcjonariusza: Total FIZ
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 170.000
Liczba głosów na NWZ Spółki: 170.000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 8,34%
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 7,47%

 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 28 kwietnia 2014 r. łącznie reprezentowanych było 2.037.701 akcji, co stanowi 89,56% w kapitale zakładowym Stopklatka S.A.

Całkowita liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 2.275.246.


Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 6/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu