Raport EBI nr 12/2014: Aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2013

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż w związku ze spełnieniem w dniu 21 lutego 2014 r. warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej zawartej 22 lutego 2013 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. ("KPTV") a Agorą S.A. ("Agora"), o której Spółka zawiadamiała raportem bieżącym nr 11/2013, Agora 12 marca 2014 r. przyjęła złożoną przez KPTV 22 lutego 2013 r. nieodwołalną wiążącą ofertę sprzedaży 933.850 akcji Stopklatka S.A. ("Akcje").

W konsekwencji powyższego 12 marca 2014 r. zawarta została umowa sprzedaży Akcji pomiędzy Agorą a KPTV, na mocy której KPTV zbyła na rzecz Agory 933.850 akcji Stopklatka S.A.

Obecnie KPTV posiada 933.851 akcji Emitenta uprawniających do 933.851 głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. i stanowiących 41,04% ogólnej liczby głosów w Spółce, zaś Agora jest w posiadaniu 933.850 akcji Stopklatka S.A. odpowiadających 933.850 głosom na walnym zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 41,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 12/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu