Raport EBI nr 11/2014: Uruchomienie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich na stronie www.gpwinfostrefa.pl

W nawiązaniu do pkt. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 lutego 2014 r. Spółka otrzymała dostęp do indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się pod adresem www.gpwinfostrefa.pl, z której zamierza aktywnie korzystać.

O planowanym podjęciu działań mających na celu uruchomienie tego rodzaju podstrony internetowej Emitent informował w raporcie okresowym za rok 2012, opublikowanym w systemie EBI pod numerem 16/2013.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 11/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu