Raport EBI nr 1/2014: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2014

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2014 roku:

• raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku
- termin publikacji: 13 lutego 2014 r.

• raport roczny za rok obrotowy 2013
- termin publikacji: 18 marca 2014 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
- termin publikacji: 8 maja 2014 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
- termin publikacji: 12 sierpnia 2014 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
- termin publikacji: 6 listopada 2014 r.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 1/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu