Raport EBI nr 46/2013: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("NWZ") podjęło uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Suskiego oraz Pana Marcina Kowalskiego. W niniejszych uchwałach nie podano przyczyn odwołania.

Ponadto NWZ Stopklatka S.A. podjęło uchwały powołujące do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Panią Ninę Graboś,

2. Panią Dorotę Franczyk,

3. Pana Tomasza Billika.

Życiorysy wyżej wymienionych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu.
 

Aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta wygląda następująco:

1. Pan Piotr Reisch - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2. Pan Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej,

3. Pan Krzysztof Szymański - Członek Rady Nadzorczej,

4. Pani Nina Graboś - Członek Rady Nadzorczej,

5. Pani Dorota Franczyk - Członek Rady Nadzorczej,

6. Pan Tomasz Billik - Członek Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Zyciorys_Pani_Niny_Grabos.pdf rozmiar: 181 kB

 

Zyciorys_Pani_Doroty_Franczyk.pdf rozmiar: 194 kB

 

Zyciorys_Pana_Tomasza_Billika.pdf rozmiar: 196 kB


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 46/2013
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu