Raport EBI nr 45/2013: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 23 grudnia 2013 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") w dniu 23 grudnia 2013 roku wraz z wynikami głosowania.

Spółka jednocześnie informuje, że NWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

NWZ Stopklatka S.A. na podstawie uchwały nr 4 uchyliło poprzednie brzmienie Statutu Spółki przyjmując jednocześnie nową treść o brzmieniu wskazanym w załączniku. Zmiana Statutu obejmuje przede wszystkim wprowadzenie nowego rozdziału IVA.

Podstawa prawna :
§4 ust. 2 pkt. 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Załączniki:
 

20131223_Tresc_Uchwal_NWZA_Stopklatka_SA.pdf rozmiar: 345 kB


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 45/2013
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu