Raport ESPI nr 20/2013: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 23 grudnia 2013 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 grudnia 2013 r.

1) Nazwa akcjonariusza: Kino Polska TV S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1 867 701
Liczba głosów na NWZ Spółki: 1 867 701
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obecnych na NWZ Spółki: 100%
Procentowy udział w całkowitej liczbie głosów w Spółce: 82,09%
 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 23 grudnia 2013 r. łącznie reprezentowanych było 1 867 701 akcji, co stanowi 82,09% w kapitale zakładowym Stopklatka S.A.

Ogólna liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 2 275 246.


Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 20/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu