Raport EBI nr 41/2013: Raport miesięczny za listopad 2013 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za listopad 2013 r.br />

[załącznik: 201311_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf]Podstawa prawna :
Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".".


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 41/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu