Raport EBI nr 40/2013: Powołanie nowego Członka Zarządu Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia2013 r. Rada Nadzorcza Spółki,działając zgodnie z art. 16 pkt. 2 Statutu Stopklatka S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Agnieszki Sadowskiej na stanowisko Członka Zarządu Spółki na okres 3-letniej kadencji. Życiorys Pani Agnieszki Sadowskiej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Aktualny skład Zarządu Stopklatka S.A.:

1. Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu,

 

2. Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu.

 

[załącznik: Agnieszka_Sadowska_zyciorys.pdf]

 

Podstwa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 40/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu