Raport EBI nr 39/2013: Planowana współpraca z nowym brokerem reklamowym

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") zawiadamia, że planuje rozpocząć współpracę w zakresie pozyskiwania reklam dla kanału Stopklatka TV ze spółką Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ("Polsat Media"). Kanał Stopklatka TV zostanie uruchomiony najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2014 r.

Decyzja ta w sposób pozytywny wpłynie na sytuację finansową Stopklatka S.A.

O zawarciu umowy z Polsat Media Spółka poinformuje raportem bieżącym.

Podstawa prawna :
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.).


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 39/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu