Raport EBI nr 38/2013 (ESPI nr 14/2013):Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Stopklatka S.A. na dzień 23 grudnia 2013 r.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze można pobrać ze strony internetowej Emitenta www.stopklatka-sa.pl

Podstawa prawna :
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Załączniki:

NWZA_Stopklatka_SA_23_12_2013_ogloszenie.pdf rozmiar: 53 kB

 

NWZA_Stopklatka_SA_23_12_2013_projekty_uchwal.pdf rozmiar: 60 kB

 


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 38/2013

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 14/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu