Raport EBI nr 32/2013: Przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu Stopklatka TV w ramach multipleksu pierwszego

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI o numerze 13/2013 Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 września 2013 r. powziął informację o podjęciu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji ("KRRiT") uchwały o przyznaniu spółce Stopklatka S.A. koncesji na rozpowszechnianie programu Stopklatka TV o charakterze wyspecjalizowanym filmowym w sygnale multipleksu pierwszego.

Projekt Stopklatka TV jest wspólną inicjatywą trzech podmiotów z rynku medialnego: Stopklatka S.A., Kino Polska TV S.A. i Agora S.A.

Zgodnie z wymogami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji program Stopklatka TV rozpocznie nadawanie najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2014 r.

Podjęcie powyższej uchwały przez KRRiT jest pierwszym elementem niezbędnym do realizacji warunków umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 22 lutego 2013 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Agorą S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 11/2013.

Uruchomienie programu Stopklatka TV będzie miało znaczący, pozytywny wpływ na sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 32/2013
 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu