Raport EBI nr 27/2013: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 27 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Olaka. Uchwała Walnego Zgromadzenia nie zawiera przyczyn odwołania.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Seweryna Szymańskiego (życiorys Pana Szymańskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu). Aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta wygląda następująco: 1. Piotr Reisch - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej, 3. Stanisław Suski - Członek Rady Nadzorczej, 4. Marcin Kowalski - Członek Rady Nadzorczej, 5. Krzysztof Seweryn Szymański - Członek Rady Nadzorczej.

[załącznik: Krzysztof_Seweryn_Szymanski_zyciorys.pdf]


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport opublikowany w sytemie EBI pod nr 27/2013


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu