Raport EBI nr 26/2013: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2013 r.
Spółka jednocześnie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
 

[załącznik: 2013_26_załącznik uchwały ZWZ STK]

 

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 26/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu