Raport EBI nr 24/2013: Raport miesięczny za maj 2013 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za maj 2013 r.

[załącznik: 201305_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf]Podstawa prawna :
Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 24/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu