Raport EBI nr 23/2013 (Raport ESPI nr 4/2013): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Stopklatka S.A. na dzień 27 czerwca 2013 r.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze można pobrać ze strony internetowej Emitenta www.stopklatka-sa.pl 

Podstawa prawna : 
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Załączniki:

ZWZA_Stopklatka_SA_27_06_2013_ogloszenie.pdf rozmiar: 53 kB

 

ZWZA_Stopklatka_SA_27_06_2013_projekty_uchwal.pdf rozmiar: 60 kB

 


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 23/2013

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 4/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu