Raport EBI nr 22/2013: Raport miesięczny za kwiecień 2013 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za kwiecień 2013 r.
 

[załącznik: 201304_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf]Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 22/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu