Raport EBI nr 20/2013: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku ("Raport"). Raport zostanie opublikowany 9 maja 2013 r.

Pierwotny harmonogram zawarty w raporcie bieżącym EBI nr 1/2013 zakładał przekazanie Raportu do publicznej wiadomości w dniu 14 maja 2013 r.

Jednocześnie Zarząd Stopklatka S.A. oświadcza, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2013 nie uległy zmianie. Ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 20/2013
 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu