Raport EBI nr 19/2013: Podpisanie umowy z Evolution Media Net Sp. z o. o.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2013 roku podpisał umowę o współpracy z firmą Evolution Media Net Sp. z o. o.

Umowa dotyczy sprzedaży powierzchni reklamowej w serwisie filmowym Stopklatka.pl i jest zawarta na czas nieokreślony.

Evolution Media Net to sieć reklamy internetowej, która realizuje swoje cele poprzez budowę silnych kanałów tematycznych opartych na jakościowych serwisach, szeroki wybór produktów reklamowych oraz kompleksowe wsparcie wydawców.

Realizacja założeń umowy zwiększy przychody Stopklatki i będzie miała wpływ na sytuację finansową Spółki. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej szacowana wartość w okresie obwiązywania może przekroczyć kwotę 20% kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 19/2013


Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu