Raport EBI nr 18/2013: Raport miesięczny za marzec 2013 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za marzec 2013 r.
 

[załącznik: 201303_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf]Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku -"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 18/2013


Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu