Raport EBI nr 17/2013: Wygrany przetarg organizowany przez m.st. Warszawa

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 21.03.2013 r. uzyskał informację o wyborze jego oferty w przetargu organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Przedmiotem przetargu było "Dostarczenie usług, pozyskiwanie i wytwarzanie materiałów o charakterze prasowym oraz wykonywanie prac redakcyjno-organizacyjnych pozwalających na sprawne, nieprzerwane i profesjonalne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Informacji o ofercie kulturalnej m.st. Warszawa, w skład którego wchodzą: portal internetowy www.kulturalna.warszawa.pl wraz z podstronami oraz dwa newslettery, prowadzone i administrowane przez Miasto Stołeczne Warszawa".
Stopklatka S.A. będzie realizować przedmiot zamówienia w okresie od kwietnia 2013 roku do listopada 2013 roku.

Realizacja przedmiotowego zamówienia pozytywnie wpłynie na sytuację finansową Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 17/2013Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu