Raport EBI nr 14/2013: Raport miesięczny za luty 2013 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za luty 2013r.
 

[załącznik: 201302_Raport_Miesieczny_Stopklatka_SA]


Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 14/2013Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu