Raport EBI nr 10/2013: Zmiany w Radzie Nadzorczej Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 lutego 2013 roku postanowiło o odwołaniu z ze składu Rady Nadzorczej pana Adama Bortnika oraz Bogusława Kisielewskiego.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 lutego 2013 roku postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej Emitenta następujących Panów:

1. Marcina Rafała Kowalskiego
2. Piotra Pawła Olaka

Pan Marcin Rafał Kowalski Urodzony 9 lutego 1980. Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, specjalność Organizacja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami IT na Politechnice Warszawskiej. Od początku swojej drogi zawodowej, tj. od 1999 roku związany z mediami na wielu obszarach, ze szczególnymi naciskiem na produkcję muzyczną, radiową, telewizyjną oraz techniki video i transmisji. Do roku 2005 działał jako niezależny producent radiowy i telewizyjny. W latach 2005-2007 kierował Działem Postprodukcji Telewizji Kino Polska. W latach 2007-2010 kierował operacjami technicznymi Fox International Channels oraz National Geographic Channel w Polsce, Czechach i na Słowacji. Od początku 2010 roku ponownie w Kino Polska/SPI, gdzie w ramach struktur międzynarodowych pełni funkcję Dyrektora Technicznego grupy (CTO), zaś w obrębie oddziału polskiego pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Kanałów TV. Od stycznia 2013 powołany na stanowisko Prezesa Zarządu KPTV Media Sp. z o.o., spółki zależnej Kino Polska TV S.A. odpowiedzialnej za obsługę technologiczną grupy SPI na poziomie międzynarodowym.

Pan Piotr Paweł Olak jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, gdzie na kierunku Marketing i Zarządzanie otrzymał tytuł MBA. Ma wieloletnie doświadczenie w branży - prowadził kino Relax, przygotowywał do otwarcia i potem zarządzał kompleksem kinowym Cinema City i IMAX na warszawskiej Sadybie. Następnie był odpowiedzialny za koordynację działań promocyjnych dotyczących filmów i dobór repertuaru w sieci Cinema City.
W polskim oddziale firmy Bose zarządzał Salonem Firmowym, budował ogólnopolską sieć dystrybucji i był odpowiedzialny za wynik finansowy kategorii Home Entertainment. Obejmowało to zarządzanie siecią Autoryzowanych Dealerów w obszarze sprzedaży, promocji i marketingu oraz wprowadzanie nowych produktów.
Od czerwca 2012 roku do dnia dzisiejszego pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Stopklatka SA.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta wygląda następująco:
1. Piotr Reisch
2. Piotr Orłowski
3. Stanisław Suski
4. Piotr Olak
5. Marcin Kowalski

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 10/2013Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu