Raport EBI nr 9/2013: Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, iż 18 lutego 2013 roku, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. została złożona przez Pana Piotra Olaka rezygnacja z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja nie wskazuje przyczyny jej złożenia.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 lutego 2013 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Bogusława Kisielewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z Art. 16 pkt. 2 Statutu Spółki.

Pan Bogusław Kisielewski jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Ekonomia, Specjalność: Ekonomika procesu inwestycyjnego i nieruchomości. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, księgowości, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP. Posiada czternaście lat doświadczeń w Zarządach spółek kapitałowych i pracy na stanowiskach dyrektorskich (m.in. Członek Zarządu Kino Polska TV Sp. z o.o., Prezes Zarządu Dores SP. z o.o., Członek Zarządu Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A.). Pełnił funkcje członka Rad Nadzorczych takich spółek jak Rawi Sp. z o.o., Izolacja Jarocin S.A. oraz Roda Sp. z o.o. Od 2007 r. sprawuje funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Generalnego spółki Kino Polska TV Sp. z o.o. (obecnie Kino Polska TV S.A.). Od 2010 roku do dnia dzisiejszego wchodził w skład Rady Nadzorczej Spółki Stopklatka SA.

Aktualny skład Zarządu Emitenta wygląda następująco:
1. Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 9/2013Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu