Raport EBI nr 8/2013: Treść uchwał podjętych przez NWZA 18 lutego 2013 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 lutego 2013 r.

Podstawa prawna :
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
 

20130218_Tresc_Uchwal_NWZA_Stopklatka_SA.pdf rozmiar: 130.9 kB


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 8/2013


Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu