Raport EBI nr 5/2013: Raport miesięczny za styczeń 2013 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za styczeń 2013 r.
 

[załącznik: 201301_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA]


Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 5/2013


Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu