Raport EBI nr 4/2013: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Stopklatka S.A. na dzień 18 lutego 2013 r.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje o zwołaniu na dzień 18 lutego 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze można pobrać ze strony internetowej Emitenta http://www.stopklatka-sa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia,25770.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Załączniki:

NWZA_Stopklatka_SA_18_02_2013_ ogłoszenie.pdf


NWZA_Stopklatka_SA_18_02_2013_projekty_uchwał.pdf

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 4/2013


Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu