Raport EBI nr 1/2013: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.

Zarząd Spółki Stopklatka SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- za IV kwartał 2012 roku - 14. lutego 2013 r.
- za I kwartał 2013 roku - 14. maja 2013 r.
- za II kwartał 2013 roku - 14. sierpnia 2013 r.
- za III kwartał 2013 roku - 14. listopada 2013 r.

Raport roczny za 2012 rok będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 20. marca 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 1/2013


Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu