Raport EBI nr 29/2012: Raport miesięczny za sierpień 2012 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za sierpień 2012 r.
 

[załącznik: 201208_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf]


Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 29/2012


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu