Raport EBI nr 27/2012: Informacja dot. korekty raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje iż w dniu dzisiejszym opublikowana zostanie korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.

Przyczyną korekty jest uzupełnienie opublikowanego w dniu 14.08.2012 roku pod numerem 26/2012 raportu kwartalnego za II kwartał o dane finansowe w ujęciu narastającym za pierwsze dwa kwartały roku 2012 i 2011 oraz informacje dotyczące akcjonariatu Spółki.
 

Korekta opublikowana w systemie EBI pod numerem 27/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu