Raport EBI nr 21/2012: Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, iż 28 czerwca 2012 roku, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. została złożona przez Panią Iwonę Zabielską-Stadnik rezygnacja z pełnienia przez nią funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Podczas Posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 czerwca 2012 roku została podjęta uchwała o odwołaniu Pani Iwony Zabielskiej-Stadnik z funkcji Prezesa Zarządu Stopklatka S.A. ze skutkiem na dzień 28 czerwca 2012 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Piotra Olaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z Art. 13 pkt. 2 Statutu Spółki.

Pan Piotr Olak jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, gdzie na kierunku Marketing i Zarządzanie otrzymał tytuł MBA. Ma wieloletnie doświadczenie w branży - prowadził kino Relax, przygotowywał do otwarcia i potem zarządzał kompleksem kinowym Cinema City i IMAX na warszawskiej Sadybie. Następnie był odpowiedzialny za koordynację działań promocyjnych dotyczących filmów i dobór repertuaru w sieci Cinema City.
W polskim oddziale firmy Bose zarządzał Salonem Firmowym, budował ogólnopolską sieć dystrybucji i był odpowiedzialny za wynik finansowy kategorii Home Entertainment. Obejmowało to zarządzanie siecią Autoryzowanych Dealerów w obszarze sprzedaży, promocji i marketingu oraz wprowadzanie nowych produktów.


Obecnie skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:
Piotr Olak - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 21/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu