Raport EBI nr 19/2012: Raport miesięczny za maj 2012 r.

Zarząd Emitenta przekazuje treść raportu miesięcznego za maj 2012 r.

 [załącznik: 201205_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf]

 

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 19/2012

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu