Raport ESPI nr 8/2012: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2012 r.

Zarząd Stopklatka S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2012 r.

Akcjonariusz: Kino Polska TV S.A. w Warszawie
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1 798 286
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 798 286
Udział w ogólnej liczbie głosów: 79,04%
Udział w liczbie głosów na WZA: 85,42%

Akcjonariusz: Przemysław Basiak
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 160 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 160 000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 7,03%
Udział w liczbie głosów na WZA: 7,60%

Akcjonariusz: Sławomir Ziemski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 130 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 130 000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,71%
Udział w liczbie głosów na WZA: 6,17%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 8/2012Podpisy osób reprezentujących spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu