Raport EBI nr 14/2012 (ESPI nr 6/2012): Ogłoszenie o zwołaniu WZA Stopklatka S.A. na dzień 14 maja 2012 roku

Zarząd Stopklatka S.A. informuje o zwołaniu na dzień 14 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższym załączniku do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.stopklatka-sa.pl.

WZA_Stopklatka_SA_20120514_calosc.pdf (237 KB)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 14/2012 i w systemie ESPI pod numerem 6/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu