Raport ESPI nr 5/2012: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta od osoby zobowiązanej

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2012 roku otrzymał od Pana Bogusława Kisielewskiego, pełniącego w spółce Stopklatka S.A. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W przekazanym spółce zawiadomieniu Pan Bogusław Kisielewski poinformował, że w dniu 23 marca 2012 roku dokonał transakcji zbycia 757 akcji Stopklatka S.A. po cenie 3,00 zł za jedną akcję. Po realizacji wyżej wymienionej transakcji Pan Bogusław Kisielewski nie posiada żadnych akcji Stopklatka S.A. Transakcja została zawarta w czasie sesji na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 5/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu