Raport EBI nr 12/2012: Podpisanie umowy z eo Networks S.A. na modernizację i wdrożenie portalu Stopklatka.pl

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 29 marca 2012 r. umowy pomiędzy Emitentem a eo Networks S.A. na modernizację i wdrożenie portalu Stopklatka.pl (Portal). Celem modernizacji jest przeniesienie Portalu na nową platformę technologiczną, opracowanie i wdrożenie nowych wersji funkcjonalnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dostosowanych do potrzeb rozwijającego się internetu oraz rynku usług komplementarnych, a tym samym otwarcie nowych perspektyw dla rozwoju Portalu i Emitenta. Wdrożenie nowej wersji Portalu przygotowywane jest zgodnie z planem przyjętym przez Emitenta oraz jego strategicznego udziałowca - Kino Polska TV S.A. Prace finansowane są ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii C.

eo Networks S.A. to polski software house, założony w 2001 roku. Jego działalność skupia się na projektowaniu i budowie innowacyjnego oprogramowania, dostosowanego do jednostkowych potrzeb przedsiębiorstw, głównie z branż: technologicznej, finansowej, medialnej i telekomunikacyjnej. Ma na swoim koncie wdrożenia dla największych banków, towarzystw ubezpieczeniowych, koncernów medialnych i instytucji publicznych. Działa w Polsce i za granicą, głównie w Niemczech.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 12/2012
 

Osoby reprezentujące spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu