Raport EBI nr 11/2012: Raport miesięczny za luty 2012 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu miesięcznego za luty 2012 r.

 Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf rozmiar: 455kB

 

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku -"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 11/2012

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu