Raport EBI nr 10/2012: Zmiany w Radzie Nadzorczej Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 20 lutego 2012 roku postanowiło powołać Pana Stanisława Suskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Stanisław Suski jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, w 2003 roku uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Technicznej i Ekonomicznej Diagnostyki Ubezpieczeniowej w zakresie diagnostyki ryzyk technicznych i ekonomicznych oraz likwidacji szkód ubezpieczeniowych, w 2005 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Finansów i Bankowości w zakresie europeistyki. W 2011 roku pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis S.A. Od 2003 roku jest aktywnym inwestorem rynku private equity, venture capital oraz rynku publicznego.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 20 lutego 2012 roku postanowiło o odwołaniu Pana Zbigniewa Markowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta wygląda następująco:

Bogusław Kisielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Reisch - Członek Rady Nadzorczej
Adam Bortnik - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Suski - Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 10/2012

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu