Raport EBI nr 9/2012: Treść uchwał podjętych przez NWZA 20 lutego 2012 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 lutego 2012 r.

 

[załącznik: 20120220_Protokol_NWZA_Stopklatka_SA.pdf]

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 9/2012

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu