Raport EBI nr 5/2012: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok

Zarząd Emitenta informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011.

Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 3/2012 z dnia 19.01.2012 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2012 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 19 marca 2012 roku. Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 17 lutego 2012 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2012 r. przekazane raportem EBI nr 3/2012 z dnia 19.01.2011 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę: Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu