Raport EBI nr 4/2012 (ESPI nr 2/2012): Zwołanie NWZA Stopklatka S.A. na dzień 20 lutego 2012 roku

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stopklatka S.A. w dniu 20.02.2012

 NWZA 20120220 Stopklatka SA uchwaly.pdf (330 KB)

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 04/2012 i w systemie ESPI pod numerem 2/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu