Raport EBI nr 3/2012: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.

Zarząd Spółki Stopklatka SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- za IV kwartał 2011 roku - 14. lutego 2012 r.
- za I kwartał 2012 roku - 14. maja 2012 r.
- za II kwartał 2012 roku - 14. sierpnia 2012 r.
- za III kwartał 2012 roku - 12. listopada 2012 r.

Raport roczny za 2011 rok będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 19. marca 2012 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 3/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu