Raport EBI nr 2/2012: Raport miesięczny za grudzień 2011 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu miesięcznego za grudzień 2011 r.

Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku -"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

 201112_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf rozmiar: 230.4 kB

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 2/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu