Raport EBI nr 1/2012: Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, iż 11 stycznia 2012 roku wpłynęła do Spółki złożona przez Pana Przemysława Basiaka rezygnacja z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2012 r. Jako przyczynę rezygnacji podano powody osobiste. Rezygnacja została przyjęta.

Pan Przemysław Basiak zadeklarował możliwość dalszej współpracy z Emitentem jako konsultant.

Dotychczasowy skład Zarządu Stopklatka S.A.:
Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu
Przemysław Basiak - Członek Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 30 maja 2007 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 1/2012

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu