Raport EBI nr 34/2011: Raport miesięczny za listopad 2011 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu miesięcznego za listopad 2011 r.
 

201111_Raport_miesieczny_Stopklatka_SA.pdf rozmiar: 253.1 kB

 

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 34/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu